Om oss

Global Consultings konsulttjänster är fokuserade på att öka uppdragsgivarnas försäljning, lönsamhet och konkurrenskraft. Jag fungerar som samtalspartner, analyserar och ger råd samt genomför beslutade åtgärder. Uppdragsgivarna är företag, myndigheter och organisationer i Europa, Nord- och Sydamerika samt Asien.

Mina specialområden är styrelse- och ledningsfrågor, organisationsutveckling, internationalisering och etableringsrådgivning.

Jag har i mer än 40 år arbetat internationellt med affärsutveckling, export, marknadsföring, försäljning, investeringsfrämjande med mera i omkring 70 länder worldwide. Förutom mångårig erfarenhet som managementkonsult har jag haft befattningar på internationell nivå som VD för ett svenskt dotterbolag i USA, marknadschef, försäljningschef, affärsområdeschef, chef investeringsfrämjande samt after sales & servicechef i olika företag och branscher.

Den mångåriga erfarenheten av global försäljning och marknadsföring har medfört stor kunskap om internationellt affärsliv, förhandlingsvana samt förståelse och ödmjukhet inför olika länders kultur och sedvänjor. Ett konfidentiellt och korrekt uppträdande gentemot  uppdragsgivarna är en självklarhet.

Genom olika nätverk med utvalda samarbetspartners kan jag erbjuda kvalificerad kompetens inom en rad områden vilka kompletterar mina egna specialområden. På detta sätt kan jag skräddarsy en unik lösning för varje uppdragsgivare. Global Consulting är medlem i Företagarna, Founders & Friends, American Club och StyrelseAkademien samt initiativtagare till och medlem i konsultnätverket Business Competence Network.

Välkommen till Global Consulting!

Anders Bergström
Grundare och ägare