Om oss

Global Consulting B&B HB, grundat 1990, har som affärsidé att utveckla våra kunders försäljning och lönsamhet genom att dels öka försäljningen till befintliga kunder, dels finna nya affärskontakter samt investerings- och etablerings- möjligheter både i Sverige och internationellt. Våra uppdragsgivare är företag, myndigheter och organisationer i Europa, Nordamerika och Asien.

Jag har i mer än 40 år arbetat internationellt med affärsutveckling, export, marknadsföring, försäljning, investeringsfrämjande med mera i omkring 70 länder worldwide. Förutom mångårig erfarenhet som managementkonsult har jag haft befattningar på internationell nivå som VD för ett svenskt dotterbolag i USA, marknadschef, försäljningschef, affärsområdeschef, chef investeringsfrämjande samt after sales & servicechef i olika företag och branscher.

Den mångåriga erfarenheten av global försäljning och marknadsföring har medfört stor kunskap om internationellt affärsliv, förhandlingsvana samt förståelse och ödmjukhet inför olika länders kultur och sedvänjor. Ett konfidentiellt och korrekt uppträdande gentemot våra uppdragsgivare är en självklarhet.

Genom olika nätverk med utvalda samarbetspartners kan vi tillhandahålla kvalificerad kompetens inom en rad områden vilka kompletterar våra egna specialområden. På detta sätt kan vi skräddarsy en unik lösning för varje uppdragsgivare.

Välkommen till Global Consulting!

Anders Bergström

Grundare