Referenser

Läs vad några av våra kunder har att säga

"Anders har varit ett ovärderligt stöd på en stor del av vår tillväxtresa från garageföretag till multinationellt bolag och en kraft att räkna med i gitarrbranschen. Hans gedigna erfarenhet och insikter har slussat oss igenom flera svåra beslut som alla tagit oss vidare i en positiv riktning."

Ola Strandberg

Grundare/ägare Strandberg Guitars AB

"Anders har varit ett stort stöd under Qloss tillväxtresa. Han har bidragit både med ovärderlig insikt gällande strategiska beslut och med sin gedigna erfarenhet inom export. Med stor ödmjukhet, engagemang och generositet har han varit med och lotsat oss genom ett generationsskifte där han hjälpt oss bibehålla fokus."

Anna af Uhr

VD Qloss AB

"Under sin tid som styrelseledamot i Europa Institutet har Anders varit ett stor stöd när det gäller vår verksamhetsinriktning och strategi. Med humor, engagemang och gedigen kunskap har han engagerat sig i vår verksamhet."

Christina Söderström-Nilsson

F.d. VD EuropaInstitutet

"Vårt företag har under de senaste åren växt kraftigt och våra ledningsfunktioner har därför behövt förstärkas och omorganiseras.

Anders har som extern konsult och coach lett förändringsarbetet. Efter den genomförda omorganisationen kan jag som ägare nu fokusera på strategiska, långsiktiga frågor för vår fortsatta tillväxt.

Vi har också med Anders hjälp börjat söka fler utländska leverantörer för att bredda vårt produktsortiment.

Vi är mycket nöjda med Anders insatser och vårt samarbete fortsätter."

Johan Erberth

VD/ägare Mälardalens Frukt & Grönt AB

"Zpecta AB utvecklade en ny typ av belysning som baserade sig på LED, vid den tidpunkten en oprövad teknik. Belysningen som var avsedd för en internationell marknad hade många unika egenskaper. Anders genomförde som inhyrd marknadschef internationella marknadsanalyser, bl a tillsammans med George Washington University, som ledde till en kvalificerad marknadsplan. Marknadsplanen skapade en hög trovärdighet vilket ledde till att investerare, privata och offentliga, kunde knytas till bolaget"

Tommy Schavon

Grundare och f.d. VD Zpecta AB

"Anders har hjälpt oss att etablera vår verksamhet i Sydkorea. Utan Anders breda erfarenhet av internationalisering samt hans stora kontaktnät hade vår möjlighet att realisera vår export av svensk företagskultur och ledarskap till Sydkorea inte varit möjlig. Under åren har Anders funnits med som ett mycket viktigt bollplank där vi har fått stöd och rådgivning för att förstå internationella affärer. Vi kan varmt rekommendera Anders till företag när de vill påbörja eller utöka sin internationalisering."

Magnus Jonason

Ägare Lovak AB