Tjänster

Utvecklar organisationer i Sverige och internationellt

Styrelse- och ledningsstöd

Som samtalspartner till styrelse och ledning ger jag stöd, analyserar och ger förslag till åtgärder. En strategi för att utnyttja organsationens fulla potential och nå uppsatta mål utarbetas. Mitt arbete baseras på egna erfarenheter i svenska och utländska företag och organisationer i olika branscher, alltifrån nystartade företag till internationella koncerner. Jag åtar mig också uppdrag i styrelser och advisory boards där mina erfarenheter kan bidra till att utveckla organisationen enligt uppställda mål.

Genom olika nätverk med utvalda samarbetspartners kan jag erbjuda kvalificerad kompetens inom en rad områden vilka kompletterar mina egna specialområden. På detta sätt kan jag skräddarsy en unik lösning för varje uppdragsgivare.

Organisationsutveckling

Jag erbjuder hjälp till företag och organisationer som sitter fast och söker externa perspektiv och stöd i förändringsprocessen. Jag genomlyser er verksamhet och föreslår förbättringsåtgärder för att optimera organisationen och utveckla medarbetarna, allt i syfte att nå uppsatta mål. Vid behov hjälper jag till att genomföra beslutade åtgärder. I arbetet används olika verktyg som exempelvis SWOT-analys, Företagsmentorn och OCTO Kompetensinventering.

Internationalisering

Över 40 års erfarenhet från marknadsföring och försäljning i mer än 70 länder worldwide har givit mig stor kunskap om internationellt affärsliv från olika företag och branscher. Jag hjälper svenska och utländska kunder att utarbeta, genomföra och följa upp en strategi för internationell expansion vare sig det gäller att selektera marknader, genomföra marknadsanalyser, hitta kunder, leverantörer och produkter eller att välja etableringsform. Genom mina internationella nätverk kan jag erbjuda lokal expertis på ett stort antal marknader.

Etableringsrådgivning

Med lång erfarenhet från investeringsfrämjande med uppdrag från ett flertal svenska som utländska kunder hjälper jag kommuner och regioner att positionera sig rätt i den hårda konkurrensen om investeringar och etableringar. Jag analyserar styrkor och svagheter, konkurrenter och andra aktörer och utarbetar en handlingsplan för bearbetning av utvalda potentiella investerare. Under arbetet anlitar jag vid behov mitt omfattande internationella nätverk.